Gemeentelijke lasten

Iedereen die eigenaar is van een woning, pand of perceel krijgt van de gemeente een beschikking inzake de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Daarvoor worden de gegevens gebruikt van het kadaster. Degene die op 1 januari eigenaar was, krijgt een WOZ-beschikking. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, dan wijst de gemeente een belanghebbende aan. Bij bedrijfspanden krijgt de gebruiker ook een beschikking. Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen op Texel: belastingtarieven.