Register Vastgoed Taxateurs

NRVTHet NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Zij voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, respecteren de beroeps- en gedragscodes en onderwerpen zich aan het tuchtrecht. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs wil de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur bevorderen en transparantie stimuleren. Het NRVT is opgericht door de beroeps-en brancheorganisaties en instellingen waarin naast taxateurs ook andere vastgoedprofessionals zijn ingeschreven. Dit keurmerk biedt u als consument veel zekerheden.

De voordelen op een rij:

  • Een RVT-taxateur moet zich houden aan beroepscodes en tuchtrecht. Dat is van belang bij o.a. geschillen
  • Een RVT-taxateur beschikt door o.m. bijscholingen over deskundigheid en actuele marktkennis
  • Een RVT-taxateur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat geeft een opdrachtgever extra zekerheid
  • voor iedere taxatie gelden de RVT-kwaliteitsnormen

De werkwijze

De RVT-taxateur werkt bij het uitbrengen van taxatierapporten en het geven van deskundige adviezen strikt conform de richtlijnen die door de branchevereniging zijn vastgesteld.